petak, 17. lipnja 2016.

ZIDNI OLTAR MISTIČNOG KRŠĆANSTVA(video)


Mistično kršćanstvo pokazuje spoznajni put kršćanstva u budućnosti putem spiritualizacije razuma,a otvoreno je i za ljude koji nisu vjernici.Tradicionalno kršćanstvo na čelu sa Petrom temelji se na vjeri,a mistika pokazuje put otvaranja viših čula(vidovitost)i "kanala" prema višem(nadzemaljskom) svijetu.Školovani sljedbenik mističnog kršćanstva(svečenik) je samo posrednik višeg(božanskog) prema zemaljskom svijetu prenoseći tumačenje koje je primio.Oltar predstavlja vezu između nižeg i višeg svijeta i pokazuje put prelaska iz fizičke smrti u duhovni život.Izrada i tumačenje oltara temelji se na alkemijskom procesu duhovne evolucije čovječanstva(visoka škola Antropozofije i Ružokrižara) OPASKA:Duhovno neinformiranoj osobi prikaz nagovještava skrivene tajne kršćanstva,a školovanima otvara pristup i objavu nepoznatim tajnama kršćanstva.

Nema komentara:

Objavi komentar