nedjelja, 27. rujna 2009.

SKRIVAČICE


Nekoliko vrsnih primjera popularne frizure "skrivačice"...

Izvor: LINK


petak, 25. rujna 2009.

četvrtak, 24. rujna 2009.

srijeda, 23. rujna 2009.

utorak, 22. rujna 2009.

subota, 5. rujna 2009.